Workshop tekniker

Tekniker för att forma workshops

Sondering och arbetsfrågor

För att man i workshopen kan bearbeta även de verkligt heta teman är det ofta nödvändigt att i förväg i sonderingsdiskussioner forma exakta temaområden. De exakta arbetsfrågorna arbetas fram först i workshopen av deltagarna.
Sonderingarna sker med hjälp av gruppdiskussioner, intervjuer eller webbkonferenser.

Förplanerade frågor

Att bestämma workshopens viktiga frågor och de interaktionstekniker som ska användas sker genom en exakt förplanering mellan moderator och uppdragsgivare. Därigenom blir utbytet för de närvarande målstimulerat, workshopen får mål och riktning.

Modererat prat

Pratet i en workshop blir modererat; dvs diskussionsledaren leder konversationen med meningen att finna gemensamma lösningar och ombesörjer en särdeles intensiv interaktion mellan deltagarna. Moderatorn har inte ytlig konsensus som mål, utan en gemensam bearbetning med motsägelser och meningsskiljaktigheter.

Länka samman budskap (uttalanden)

Input som rapporter, information, kommentarer, sammanfattningar etc förs in i workshopen genom förberedda posters i Metaplanformat. De får därigenom en medveten provocerad återkoppling av deltagarna som dokumenteras direkt på informationspostern. Detta ger en djupare uppgörelse och hjälper till att avpersonifiera det kontroversiella och göra det sakligare.