Vad är en workshop? – och vad är inte en workshop?

I den engelska betydelsen är en workshop ursprungligen en hantverkar-verkstad. Hos oss innebär begreppet många olika former av blandade grupparbete. Okoordinerade diskussioner, presentationsslakt, informationsmonologer men också expertföreläsningar med frågerundor betecknas som workshops, även om dom inte visar några egenskaper som ”verkstad”.

En workshop är därför något annat än ett seminarium, i vilken förmedling av kunskap eller vetande står i förgrunden. I en workshop handlar det om mer än förmedling och erfarenhetsutbyte. I modererade workshops kommer människor tillsammans för att utveckla gemensamma strategier, lösa problem eller lära av varandra. Ju starkare interaktion som utlöses mellan deltagarna och ju mindre förberett som presenteras, desto mer nya insikter vinner deltagarna genom att lära av varandra.