Vårt visualiseringsmaterial

Ett väsentligt element i Metaplan metoden är den löpande visualiseringen av alla bidrag på tavlor genom brunpapper och kort i olika former och färger.

Det finns en tanke om val av form och färg för att den visualiserade processen ska bli optimal.

Vårt visualiseringsmaterial som vi här erbjuder till försäljning är speciellt framtaget och avpassat för Metaplan moderation och marknadsförs och säljs genom oss på Metaplan.

För mer kunskap om användning av materialet hänvisar vi till vår kurs i grundläggande moderation, M1.

Du beställer enkelt genom att kontakta oss.

Grundsats

Övrigt / Hyra

Kontakta oss om ni önskar något av nedanstående

Hyra av Metaplan-tavlor

Tavelhyra 520 kr per dag.

Skapa foto-protokoll

Vi fotograferar och digitaliserar era brunpapper till A4-format. Dessa översänder vi sedan som e-post eller på CD-rom. Pris 130 kr per brunpapper.

Vi kan även ta fram papperskopior av era digitaliserade brunpapper. Pris 5 kr per kopia i färg.

Visualisera posters på brunpapper ( t ex visualisera en strategi-presentation) samt visualiserar era posters på brunpapper för Metaplan-arrangemang. Pris enligt offert.

Sortiment