Möten och konferenser; mobilisering, interaktion och diskurs

Metaplan tillhör pionjärerna inom företagsrådgivning. En Metaplan-konferens är mer än bara ett event – den är i innehållet en sammanlänkad orkestrerad produktion, som leder till resultat.

Sedan länge har vi utformat ledningskonferenser, konferenser och events som del i vår arkitektur för diskursiv rådgivning. Även som punktinsatt åtgärd är varje storkonferens så utformad att den leder till förändring av tankemönster, mobiliserar för framtida frågor och för att klargöra innehåll.
Storgruppsmoderation är idag oumbärlig för mobilisering av stora organisationer.

Det lyckas genom erfarenhet och professionalitet vid genomförande och förberedelse. Metaplan har sedan mer än 20 år lett konferenser med upp till 500 deltagare. Sådana händelser behöver en grundlig förberedelse. Logistiken får inte på något sätt utgöra en begränsning.
Det verkliga mervärdet som Metaplan står för är inte bara kvaliteten på moderationen utan struktureringen av innehållet, som Metaplan-rådgivaren noga har stämt av i förväg. En Metaplan-konferens är därför mer än bara ett event – den är i innehållet en sammanlänkad orkestrerad produktion, som leder till resultat.