Metaplan workshops

I sina rådgivningsprojekt har Metaplan alltid kraftfullt använt workshops.

Metaplan har haft en betydande påverkan på utvecklingen när det gäller att forma och utnyttja workshops och också hur de modereras. Verktygen, metoderna och systematiken för att lyckas med workshops har utvecklats för perfektion. Metaplanarna förstår hur man hanterar detta.

En Metaplan-workshop kännetecknas som en speciell metod i förberedelse och genomförande. Huvuddragen i en sådan workshop är:

  • Arbetsfrågorna utvecklas gemensamt.
  • Modererat prat.
  • Visualisering i Metaplan-format.
  • Inputs för att styra meningsutbyte.
  • Styra genom förplanerade frågor.
  • Smågrupper arbetar efter ett gemensam plan (schema).
  • Växla mellan smågrupper och plenum.
  • Sondera för tankar, åsikter i förväg (”i förterräng”).
  • Färdigställande och uppföljning.