Metaplan Dramaturgisparring

Bra förberedd för nästa möte eller en kommande workshop?

Ledningens strategikonferens står på tur, offsitemeeting om en ledningskris, en kickoff då viktigt projekt ska planeras ett svårt samtal……

När det gäller möten som dessa handlar det inte om att ömsesidigt betrakta information, utan att med partners eller kollegor “få med dom på båten” och nå fram med ditt budskap. Att få acceptans för nya aktionsinriktningar eller pausa motstånd och tvivel.
-här är förberedelsen framgångskritisk!

Att vara väl förberedd med alla involverade intressenters perspektiv, formulerat de riktiga frågorna och designat en framgångsrik mötesdramaturgi.

Metaplan stödjer er målinriktat med förberedelsen av ert planerade möte och lyfter upp kritiska hinder för en framgångsrik moderation. I en dramaturgisparring arbetar vi fram, med utgångspunkt från er existerande planering och mål, en masterplan för moderation av ert möte. Denna blir då genomarbetad och stark så att ni tryggt kan ta över samtalsledningen.

Fördelar:

  • Med utgångspunkt i era mål förbereder vi en moderationsplan för er sammankomst.
  • Hinder och motstånd blir hanterbara, den röda tråden hålls och målet nås på utsatt tid.
  • Med Metaplans stöd får ni mötet på bästa sätt förberett och kan på ett professionellt sätt leda sammankomsten.

Efter repetitionen går vi hem – scenen tillhör er!