Workshop som process-steg

För att driva förändringsprocesser framåt är workshops det medel som väljs.

En workshop är varje gång en mindre eller större process som består av tre steg:

  1. Kontraktssamtal
    Det är målförtydligande och styrande.
  2. Sonderingar
    Deltagarnas perspektiv och första idéer lyfts upp.
  3. Workshop
    Olika perspektiv och utgångspunkter förs samman och vidareutvecklas.

Vid komplexare frågeställningar bör en rad workshops hållas. De är till varje del en diskursiv process, i vilken analys, rådgivning, formande av organisationer, strukturer och regler går hand i hand. Genom att workshop, sonderingar och kontraktssamtal griper in i varandra garanteras en högre dynamik.

På workshops utvecklas nya former av samarbete och stäms av på samma gång. Moderation av sådana förändringsprocesser måste därvid finna en balans mellan önskvärd förändring, mikropolitisk genomförbarhet och professionell kompetens. Workshops har dessutom en underhålls-funktion. De orsakar en rationell och riktad granskning och justering av mönster, som har krupit in i samarbetet, som kan handla om stelnade tankebanor, föråldrade rutiner eller motstånd.