Smågrupper och plenum

Principen låter: ”den lilla gruppen tänker före, i plenum tänker man efter”.

Metaplan workshops organiseras så att det växlas mellan smågruppsarbete och diskussioner i plenum. Principen låter: ”den lilla gruppen tänker före, i plenum tänker man efter”. På det sättet kan parallellt olika arbetsinriktningar följas. Så samlas ett stort antal idéer, ansatser och kommentarer, som därefter i plenum går igenom skärselden vid en gemensam bedömning.

Genom växelspel mellan att tala för och tala mot blir de ännu inte slutligt genomtänkta ansatserna och första idéerna vidareutvecklade. Moderatorn borgar parallellt för att hålla fast resultat och föra vidare ansatser där det behövs kritiskt ifrågasättas.

Insamlandet av förslag i smågrupperna och den efterföljande gemensamma diskussionen, att gå igenom, tar sin tid. Kortare träffar skulle vi därför hellre kalla ”modererat prat”