Metaplan moderation

Redan innan företaget Metaplan grundades 1972 hade metoden utvecklats av konsulterna i ”Quickborner Team”, som senare blev mer känd som Metaplan moderation.

Metaplan moderation utvecklades som ett verktyg för att kunna bli framgångsrik i komplexa konsultuppdrag med en mångfald av olika intressenter. Utanför vårt företag blev Metaplan moderation synonymt med aktivt deltagande i av alla deltagarna. Detta är långt ifrån hela svaret. Metaplan har utvecklat moderationen från en intressestyrd moderation till en intervenerande (blanda sig i) moderation, som vill ge tankebanorna inflytande inom ramen för en diskurs och så att förståelse uppstår.

Workshops

Workshops är möten för de som träffas för att arbeta med planering eller forma ett koncept. Man har en ”resultat-korridor” som mål, som i förväg måste vara genomtänkt och strukturerad. Workshops är till för att utveckla strategier, finna idéer, stämma av mellan olika uppfattningar och/eller att penetrera komplexa frågor. De kan vara handlingsorienterade (vad ska vi göra?) och i samma andetag reflekterande (vilka slutsatser drar vi?).

Storkonfernser

Storkonferenser utmärker sig genom en maximal interaktion och kvalitet på innehållet. Alla delar är dramaturgiskt genomtänkt och förberett. Diskussionen har en ram inom vilken ”pratet” ska hållas. Tack vare Metaplan visualisering kan resultaten åskådliggöras och bearbetas vidare.

Digital moderation

Visualisering med Metaplan är idag inte enbart beroende av korten. Bildskärm och beamer gör det också möjligt att i storgrupper arbeta interaktivt då det vanliga moderationsmaterialet inte räcker till.

Länk till Kurser/Träningar