Avslut av workshop

Insikter i en workshop bör omedelbart läggas fast i en aktivitetslista och utmynna i konkreta uppföljningsaktiviteter. Så att man säkerställer att resultaten tas vidare. Kan t ex handla om att tänka vidare, underöka djupare eller direkt handla.

Varje workshop bör ha konkreta uppgifter och gemensamma aktiviteter som ämne för deltagarna. Därmed finns det i slutet av workshopen konkreta planer, arbetsuppgifter eller teman som deltagarna vill ha vidareutvecklade i framtiden. Dessa måste för det omedelbara samarbetet vara av betydelse. Finns inte denna relevansnivå, är en workshop lite lönsam.

Insikter i en workshop bör omedelbart läggas fast i en aktivitetslista och utmynna i uppföljningsaktiviteter, som ”omhändertagare” ser till att föra vidare. Viktigt är att dessa känner ansvar för genomförandet. ”Omhändertagare” måste inte göra allt själv men om det behövs driva framåt.

När en workshop avslutas bör man beakta att aktiviteterna blir så konkreta som möjligt. Det är ofta också bäst att beskriva de första konkreta stegen, än det stora målet. Utöver tidpunkter och tidsramar, bör man också reflektera över med vilka realistiska kostnader ”omhändertagare” kan räkna med för att kunna utföra de nya uppgifterna.