Rollen som moderator

En moderator är inte neutral. Han leder deltagarna och ger deras kollektiva tankar en struktur. Han vill hjälpa till insikter och öppna för nya handlingsmöjligheter.

Rollen som Metaplan moderator är inte en, som i underhållningssammanhang, konferencier som helt enkelt leder underhållningen eller bara håller igång diskussionen. Utan han/hon borgar för en disciplinerad diskussion och har i förväg tänkt igenom olika arbetssteg och strukturerat innehållet. Dessutom gör han/hon motsägelser (olika uppfattningar) synliga och bygger förståelsebroar mellan aktörerna.

Moderation kräver samtidigt en organisatör, pedagog och diskussionsledare. Moderatorer som nöjer sig med att åberopa sin neutralitet, att bara dela ut ordet och skriva ner det sagda, leder inte det kollektiva tänket vidare. Ett samtal som ska modereras är inget självändamål för moderatorn. Som moderatorer ser vi oss att verka inom området rådgivning, där vi erbjuder våra kunder ett påtagligt mervärde.