Metaplans moderatorer

Lars-Göran Sirbäck, grundare och VD för Metaplan Sverige sedan 1989.
Lars-Göran har genom åren arbetat med många olika typer av uppdrag och kunder, i en mängd branscher. Från kommuner, landsting och offentliga organisationer till producerande- och tjänsteföretag.

Marie Haslum Sirbäck, moderator med inriktning på verksamhets- och organisationsutveckling samt rekrytering. Även lång erfarenhet från ledning av operativ verksamhet. Tidigare bl a kundservicechef på Europolitan/Vodafone och Stationschef SAS/Linjeflyg Blekinge. Arbetat med uppdrag på Metaplan i ca 6 år.

Kontaktuppgifter

Lars-Göran Sirbäck
lars-goran.sirback@metaplan.se
0708-177 811

Marie Haslum Sirbäck
marie.haslumsirback@metaplan.se
0708-339590

Adress:
Brovägen 7
371 42 Karlskrona
Sverige
www.metaplan.se

Metaplan Tyskland
www.metaplan.com

Metaplan USA
www.metaplan.com

Metaplan Frankrike
www.metaplan.com