Kriterier på bra workshops

Detta kännetecknar en workshop:

  • I en workshop arbetar man fram något.
  • I utbytet mellan deltagarna uppstår nya resultat, insikter och idéer som tidigare inte har funnits.
  • Arbetet i en workshop kännetecknas av hantverk, dvs det ställs detaljerad och högre anspråk på kvalitet.

Dessa kriterier blir svåra att uppfylla i en konventionell typ av kommunikation. För att en workshop ska lyckas behövs det, som vid hantverk, riktiga verktyg och en beprövad med flexibel metod. Och det behövs någon som med ett målmedvetet ledarskap säkerställer innehållet i en workshop genom moderation.