Workshops på storkonferenser

Workshops passar bra inte bara för vägledning, avstämning och orientering i komplexa processer och projekt (se också Workshops). De är också utmärkta som ryggraden vid storkonferenser som företagssammankomster, ledningsmöten, strategimöten och andra events.

För att gestalta stora events, där det i första hand handlar om underhållning och att imponera på deltagarna, kommer inte workshops ifråga.

En grundförutsättning, för att gestalta workshops på storkonferenser, är att avsikten alltid är att föra en maximal innehållslig uppgörelse över konkreta sak-teman.

Genom en serie av parallella workshops bearbetar och fördjupar man sig i olika temaområden. Genom att deltagarna roterar säkerställs att var och en bidrar till olika teman och att olika utgångspunkter för en plan tänks igenom. För förberedelsen är det också nödvändigt med sonderingsdiskussioner och en noggrann planering av workshop-dramaturgin.