Principer för Metaplan moderation

De viktigaste principerna är:

  • Hålla kursen: simultant visualisera diskussionen och konsekvent undvika att man i workshopen ”går runt i cirklar”.
  • Lösa upp olika tankegångar och förnyat ordna dem: Kunna tänka sig in i en översikt hur saker och ting hänger samman.
  • Stimulera, så att tvivel och motstånd mot nya idéer öppet får uttryckas: Detta skapar utrymme för en värdering och leder slutligen till acceptans.
  • Släpp inte igenom allmänna (otydliga) idéer: Klargör vad som menas, vad den faktiska kärnan är och vad är avsikten med ett uttalande.
  • Kom till slut fram till varaktiga och genomförbara handlingar: Säkerställ att dessa handlingar, när de ska genomföras, har betydelse.