Metaplan

Vi leder genom delad förståelse och säkerställer att era initiativ blir framgångsrika.

Närhelst människor möts för att diskutera, finns det en möjlighet att några av dom dominerar och talar för mycket, medan andra är mer reserverade eller håller tyst. Deltagarna talar ofta så att man missförstår varandra, upprepar varandra och når ingen slutsats. Det är vanligtvis den mest seniora deltagaren som leder mötet. Han/hon bestämmer vems tur det är att tala och tar vanligtvis själv upp mycket av den tillgängliga tiden.

Metaplan moderation har ersatt dessa ordföranden, som innehar seniora positioner inom hierarkin, med opartiska moderatorer. Metoden gör det möjligt att framkalla yttranden från alla deltagarna och att visualisera diskussionerna.

Våra processer är väl lämpade för strategisk planering, lifecycle management, kvalitativ forskning och analys, organisations- och personlig utveckling, ledningsstöd och brainstorming.

Metaplan är både ett registrerat namn på ett varumärke och ett företag.

I 50 år har Metaplan fungerat som diskursiv rådgivare som lett och gestaltat våra kunders förståelseprocesser.

Idag finns kontor i Tyskland, Frankrike, USA och Sverige.

I Sverige har Metaplan funnits sedan 1989. Lars-Göran Sirbäck är grundare, ägare och VD.