Storgruppsmoderation – mångfald med stringent total dramaturgi

Vid Metaplan konferenser används en mångfald av element. Andra format har används för stora grupper under beteckningar som Open space, Framtidsverkstad, Real time Strategic Change, Appreciate Inquiry med flera. Ingen av dessa element kan användas allena för att kunna dra maximal nytta av en konferens.

Avgörande är snarare det riktiga valet och kombinationen av olika element med hänsyn till avsikt och mål med konferensen likväl som inbindningen av innehållet i den totala dramaturgin.

Ett exempel på ett beprövat element i storgruppsmoderation är informationsmarknad. Detta är ursprunget till alla dagens former av storgruppsmoderation och interaktiv konferensmetodik. Metaplan informationsmarknad gör det möjligt att genomföra sammankomster med upp till 1000 deltagare. I grupper om 15-30 personer förbereds teman i olika stånd. Varje tema är dramaturgiskt förberett och modererade av icke-professionella moderatorer från den egna verksamheten. I plenum presenteras och diskuteras slutligen debatten.