Visualisering i Metaplan format

Ett väsentligt element i Metaplan metoden är den löpande visualiseringen av alla bidrag på tavlor med kort i olika former och färger.

Visualiserat blir både diskussionsbidragen under workshopen men även bidragen som arbetats fram innan workshopen. På detta sätt låter sig komplexa tankar att brytas ner och bearbetas strukturerat. Enskilda idéer och uttalanden kan struktureras och sättas in i nya relationer till varandra. Konversationsförloppet blir tydligt dokumenterat och strukturerat. På så sätt kan en större komplexitet bearbetas och bli mer tydlig.

Vid workshops med många deltagare använder vi storbild för bra läsbarhet (se Storkonferens).

Alla posters som arbetas fram innan och under workshopen fotograferas efteråt med en speciell teknik och omvandlas. Så får vi fram högkvalitativa protokoll i A4-format där workshopförloppet och resultaten blir begripliga och tydligt dokumenterade.