Att leda genom förståelse. Det har vi gjort sedan 40 år då vi arbetat för nationella och internationella företag, organisationer och myndigheter i många branscher. Vi är 30 konsulter med kontor i Tyskland, USA, Frankrike och Sverige. Här i Sverige har vi kontor i Karlskrona sedan 25 år.

Metaplan i

storkonferens

Dagens ledar- och strategikonferenser innehåller sällan någon interaktion, aktivitet och mobilisering.

Ledningen förkunnar inriktningen – genom prat. Deltagarna är mottagare men pratet har svårt att ”få fäste” och verkställas. Konferenserna  fylls av kringaktiviteter som kan ge en imponerande prägel. Potentialen med att skapa en konferens som en diskursiv process nyttjas för sällan.

Är det så att organisatören inte vet bättre? Eller att top management hellre vill erbjuda ”bröd och skådespel” än en djupare tvist med teamet?

Med Metaplan går ni andra vägar. Centrala principer för storkonferenser och konferenser är:

  • Inkludera många hierarkiska nivåer
  • Strukturera processen i förväg
  • Lägg fast en målkorridor med management
  • Konfrontation med inputs och uppfattningar samt debatt
  • Arbeta fram lösningar