Åstadkomma samarbete

Att samarbeta och samordna är en ständig utmaning för varje organisation. Hur bra dessa mekanismer fungerar mellan organisationsenheterna, är avgörande för hur verksamhetens mål nås. Det är därför särskilt viktigt att riktat och regelbundet värna om samarbete och samordning.

Därför får inte målet vara att förbättra dessa mekanismer ´för sig´. Snarare måste man mer exakt starta med de konkreta problemen och dom i synnerhet som man först måste komma tillrätta med, som i sin tur förbättrar samarbete. Ofta handlar det därvidlag om organisationens bryt- och gränssnittställen, där dess intressen, sätt att tänka och maktspel kolliderar.

Vid dessa ställen skapar vi riktade förståelseprocesser mellan deltagarna, som förfogar över den relevanta handlingskompetensen. Genom debatten vid diskurs, övervinner vi blockeringar och åstadkommer samarbete.