Undersöka marknader

Marknaden är ett osäkerhetsområde. Marknadsföring, försäljning och verksamhetsledning behöver träffa tillförlitliga utsagor om hur det ser ut på markanden.

Den marknaden som deras marknadspartners i framtiden måste bete sig efter. Av marknadspartnerna blir varje föremål för sin egen rationalitet. Detta måste man tänka sig in i och förstå.

Utmaningen ligger i att marknadsparterna med sina egna naturliga antaganden inte är medvetna om detta. Med marknadsundersökningar kan man inte fånga dessa antaganden om lokala rationaliteter. Motsvarande gäller också för marknadsföringsforskare och deras underförstådda premisser i sina frågeställningar. Resultatet blir otillförlitliga utsagor.

Det viktigaste instrumentet för diskursiv marknadsundersökning är peergroup-diskussionen (en form av fokusgrupp). De leds till kontroversiella beslutssituationer. Så lyckas man närma sig dolda tanke- och handlingsmönster såväl som underförstådda beslutspremisser.