Utveckla strategier

Klassiskt uppfattas strategier som ekonomiskt orienterade och rationellt planerade koncept. Det är inte tillräckligt. Diskursiv rådgivning ser strategier som aktionsriktningar för framtiden som jämte de ekonomiska målen också följer de ickeekonomiska målen. För det måste också organisatoriska strukturer, intressenters intressen och makt- och mikropolitik behandlas.

Redan i strategiernas utvecklingsfas behöver man förståelseprocesser, för att tillräckligt kunna beakta denna komplexitet. Det lyckas bara om man integrerar den lokala rationaliteten i de olika funktionerna och befattningshavarna.

I diskurs öppnar sig stängda tankebanor, nya insikter vinns och man leder varandra till motsatta positioner. En förhandlingsprocess är nödvändig, för att kunna säkerställa ett enhetligt framåtgående och kommunikatrivt sätt.

Också för genomförandet är diskursen nödvändig. För att säkerställa att genomförandet inte faller måste man erbjuda de ett forum för genomförande som man behöver. Diskursen leder de involverade att göra strategin till sin och beredskap (beredd) för att medverka.