Att leda genom förståelse. Det har vi gjort sedan 40 år då vi arbetat för nationella och internationella företag, organisationer och myndigheter i många branscher. Vi är 30 konsulter med kontor i Tyskland, USA, Frankrike och Sverige. Här i Sverige har vi kontor i Karlskrona sedan 25 år.

Metaplan i

Metaplan rådgivningsområden

Våra rådgivningsområden sträcker sig till alla områden som är nödvändigt för att föra samman olika lokala rationaliteter och intressen till gemensamma handlingar. Den av oss förda diskursen är då samtidigt ett analys- och gestaltningsinstrument.

Utveckla strategier
Strategier är aktionsriktningar för framtiden. Strategimöten och utvecklingen av strategiska scenarios är  milstolpar i vårt rådgivningsarbete.

Gestalta organisationer
Organisationer grundar sig på program, personer och kommunikationsvägar. Change management och omorganisationer måste alltid ha dessa tre beslutspremisser för ögonen.

Utforska marknader - advisory boards
Marknader är dialoger och dialoger beskriver marknader. Vi strukturerar och leder gruppdebatter och advisory boards så att alla involverade får nya insikter och marknadsaktörernas dolda handlings- och tankemönster blir tydliga.

Moderera förståelse
Förståelsen mellan olika aktörer beror på rådgivningens tillvägagångssätt. Vår workshopmoderation sätter standarden hur man kan orientera sig.

Åstadkomma samarbete
Vi ser till att saker inte bara diskuteras utan också åtgärdas genom att vi med lämpliga ämnen visar nya konkreta handlingsvägar. Det är långt mer än teambuildning och därför behövs också en intensiv professionell diskusison med innehåll.