Vetenskaplig bakgrund

Vetenskap och rådgivning är olika discipliner, som ömsesidigt stimulerar till att fråga och tänka framåt. Därför främjar vi forskningsprojekt och låter oss alltid, i vårt konsultföretag, inspireras av vetenskapliga ansatser i organisationsforskning. Vi blir nyfikna – och drar nytta av detta i våra rådgivningsprojekt.

Fem centrala ansatser från organisationsforskning präglar vårt arbete:

  1. Den beteendevetenskapliga beslutsteorin av Herbert Simon och James G March: Den ger insikten att beslut grundar sig alltid på basis av begränsat vetande om följder och beslutsalternativ.
  2. Systemteorin av Niklas Luhmann: Hans tidiga organisationsteoretiska arbeten gör det tydligt att man vid en organisationsförändring måste se såväl de formella strukturerna som de informella.
  3. Den Mikropolitiska Teorin av Michel Crozier och Erhard Friedberg: Den visar att makt hör till organisationen lika väl som luften man andas.
  4. Kunskapsteorin av Ludwik Fleck: Han förklarar varför stelnade tankebanor uppstår i organisationen.
  5. Diskursetik av Jurgen Habermas: Han förstår människorna som rationella varelser som kan orientera sig i tänkande och ”kommunikativa åtgärder”.