Metaplan filosofi

Metaplan moderation har skapat sig en ställning som en betydelsefull kommunikations-metod som har överlevt moden som kommit och gått.

Våra professionella moderatorer faciliterar möten som leder till delad förståelse och åtagande.
Förståelse är för oss ett centralt ledningsinstrument, att kunna användas branschövergripande.

Vi belyser partsintressen och fasta strukturer i diskussionen för att, inom ramen för diskurs, strukturera komplexa förändingsavsikter/situationer.
Vi vidgar den ekonomiska synen och lyfter fram organisatoriska och kulturella styrkor. Genom involvering gör vi det möjligt att diskutera motsättningar på ett konstruktivt sätt.

Vi hjälper våra kunder att aktivt förändra och forma strategier, organisation och kultur.

De viktigaste principerna är:

  • Hålla kursen: simultant visualisera diskussionen och konsekvent undvika att man i workshopen ”går runt i cirklar”.
  • Lösa upp olika tankegångar och förnyat ordna dem: Kunna tänka sig in i en översikt hur saker och ting hänger samman.
  • Stimulera, så att tvivel och motstånd mot nya idéer öppet får uttryckas: Detta skapar utrymme för en värdering och leder slutligen till acceptans.
  • Släpp inte igenom allmänna (otydliga) idéer: Klargör vad som menas, vad den faktiska kärnan är och vad är avsikten med ett uttalande.
  • Kom till slut fram till varaktiga och genomförbara handlingar: Säkerställ att dessa handlingar, som när de ska genomföras, har betydelse.