Referenser

Med vår diskursiva ansats arbetar vi bransch- och sektorövergripande. Vi tillför inte vara vår process-kunskap utan också en djup kännedom om olika branscher och deras affärsmodeller. Ta gärna del av berättelserna från några av våra nöjda kunder.

Eghert Holm, Strategic partners and special assignment, Scania (på bilden tillsammans med Miia Nietosvuori vid Scania i Lahti)

Eghert är en “dedicated Metaplaner” sedan många år. Just nu är hans uppdrag för Buses and Coaches i Lahti.

“Som vanligt på en Metaplan-övning så frigörs en massa energi. Till er som tvekar att använda Metaplan så säger jag: det resultat som vi nådde på 12 timmar, 2 dagar, tar för de flesta organisationer kanske ett år att få till. Och då aldrig med samma konsensus och beslutsamhet.”

Robert Olsson, HR- och informationsdirektör på Bergendahls

”Jag har arbetat med Metaplan i en rad olika projekt, miljöer och företag sedan 1990-talet. När det handlar om att tydliggöra vägval, lägga upp processer och skapa deltagande och engagemang i förändringsarbete är Metaplan-tekniken svårslagen. Konsulterna inom Metaplan har dessutom en djup affärsförståelse och tillför processen mycket genom att ha en integritet som gör att dom vågar ifrågasätta saker som vi ”insiders” tycker är självklara.”

Ingrid Kalderén, Personalchef Almi Företagspartner AB

”Vi hade reviderat vår värdegrund och behövde en process och ett gemensamt arbetssätt för ett första steg i implementeringen i alla bolag. Vi ville under en Värdegrundsdag få igång en dialog kring den reviderade värdegrunden och Metaplan erbjöd en konkret och handfast metodik som ger utrymme för både individens upplevelse och konstruktiv dialog i grupp. Ett av våra värdeord är Flexibilitet i ord och handling, vilket Metaplan med sin flexibla metodik verkligen gav oss utrymme att vara. Värdegrundsdagen under Metaplans ledning, gav oss inte bara mycket värdefull input från alla medarbetare och hjälpte oss att se behov av förbättringar och fortsatt utvecklingsarbete för att vi ska leva vår värdegrund, utan också mycket skratt och insikter kring oss själva.

Jörgen Nilsson, tidigare utvecklingsstrateg i Södertälje kommun, nu strateg chefsförsörjning och organisationsutveckling Arbetsförmedlingen

Jag har samarbetat med Metaplan de senaste 10 åren och funnit ett verktyg som, för mig som internkonsult och processledare, varit ovärderlig. För mig har det handlat om att skapa effektiva möten där vi säkerställer att vi når resultat. Uppdragen har omfattat allt från att, i en grupp om fem, sätta strategin för kompetensförsörjningen de närmaste tre åren till att samla en hel fabriks (550 personer) bild av vad de behöver göra för att bli världsbäst. Jag har huvuddelen av min professionella bakgrund inom HR som chefsutvecklare. I de organisationer jag verkat har Metaplan varit ett av de verktyg vi utbildat våra chefer i. Detta har bidragit till att avsevärt förbättra deras förmåga att leda processer och därmed utvecklingen av sin egen verksamhet. Utmaningen i en organisation är bl.a att få alla att sträva mot gemensamma mål.

Jerker Stötsberg, Executive Vice President Global Technology, Roxtec International AB

“Metaplan workshop på Roxtec, Global Technology, 2012-04-13.
Vi behövde jobba igenom ett strategiprogram och en förestående organisationsförändring, och jag kände att jag behövde ett alternativt sätt för att engagera och involvera medarbetarna i diskussionerna för att forma vår gemensamma framtid. Genom att förbereda och genomföra en avdelningsdag tillsammans med Metaplan fick jag bra hjälp med program och förberedelser. Genomförandet var mycket uppskattat och med Maries och Lars-Görans sätt att både guida och styra oss genom dagens digra program nådde vi också i mål. Med hjälp av Metaplans dokumentation har vi kunnat fokusera på det viktiga som kom fram under vår workshop och på ett effektivt sätt jobba vidare med det som alla arbetat fram som viktigt och nyckelfaktorer. Utöver måluppfyllnad – så hade vi roligt samtidigt.”