Metaplan diskursledning : ändra uppfattningar och åsikter och öppna tankebanor och tankebyggnader

När man modererar diskussioner, träffar man ofta på fastlåsta och stelnade tankemönster, i vilken gruppen är fångad. Dessa tankemönster gör det svårt för dem att involvera sig i ovanliga överväganden och arbetssätt.

Den synliga följden är blockeringar och motstånd såväl som ett passivt insisterande på det traditionella. I dessa situationer måste en moderator bryta upp gamla tankemönster och hjälpa nya idéer och arbetssätt att bryta igenom. Moderation blir så genom diskursledning.

En diskursledare begränsar sig inte bara till att ställa frågor. Vi visar hur man analyserar tankebanor och professionell logik och hur man bättre kan påverka det.

Du lär känna instrument för diskursledning, som du såväl för moderation som planering av samtal (diskussioner) kan använda. Du får lära dig hur man konstruktivt blandar sig i diskussioner och hur man får fram ståndpunkter.

Vi förmedlar hur du kan framställa dina/era egna bidrag på posters. Med det kan komplicerade sakförhållanden förklaras och en strukturerad diskussion komma igång.