Att designa workshops, M2

Hur man förbereder och strukturerar interaktioner.

Denna kurs handlar om möten, strategidebatter och processer som skapar förändringar i företag och organisationer.

Det som avgör hur framgångsrik en workshop blir är hur väl man gjort en målinriktad förberedelse och hur man strukturerar. Det inkluderar “kontraktsförhandlingar” med kunder/uppdragsgivare för att definiera målen och avgränsningar av uppdraget.

Undersökande samtal är också viktigt. Då du klargör hur deltagarna (de berörda) upplever sin situation och möjliga lösningar. En workshop står alltså aldrig för sig själv!

Under kursen får du också lära dig och bli  väl förtrogen med att designa och leda workshops. Det är viktigt att komma ihåg att workshops är mer än ett ensidigt utbyte. Det krävs en gemensam ansträngning för att under samarbete utveckla lösningar och idéer. Mest sannolikt att lyckas med din workshop är om du i förväg tänker igenom alla intressenters perspektiv och införlivar motsvarande argument i strukturen på sessionen.

Under praktiska övningar får du möjlighet att ta till dig dessa färdigheter. Du får lära dig att strukturera en workshop genom att använda små gruppsessioner och plenum. Och också hur man, som deltagare omfattas av och “spelas in” i de resultat som kommer fram. Vi lär dig att strukturera teman/frågor på ett sådant sätt att det snabbt går att få fram resultat och hur man kan hantera och komma förbi svåra situationer och passager. Dessutom förmedlar vi ytterligare Metaplan-verktyg som du kan kombinera med din diskussionsplan för att strukturera interaktioner och styra dem mot ett mål.

Detta träningsprogram kräver grundläggande kunskaper i moderation som du kan tillägna dig i vår kurs/träning “Moderation; att effektivt leda strukturerade diskussioner, M1”.

Dina fördelar:

  • du tillägnar dig viktiga fördigheter för att klarlägga din uppgift/uppdrag och att leda undersökande samtal innan du leder en workshop.
  • du lär dig hur man planerar effektiva workshops.
  • du tränas att organisera och utveckla arbete i smågrupper och plenum.