Metaplan moderation M1: Att effektivt leda med bastekniken

Det grundläggande för varje bra moderation är att få med deltagarna i diskussionen. Att få dem att uttrycka sina olika åsikter och ståndpunkter, utan rädsla, och att hålla sig till bestämda (diskussions)regler. Med hjälp av Metaplans interaktions- och diskussionsplanetekniker kan du målinriktat moderera varje diskussion.

På kursen Metaplan moderation lär du känna handverktyget: kortfrågor, tillropsfrågor, påståenden, viktningar.
Du får lära dig att på tavlor visualisera diskussionens förlopp. Så blir för alla den röda tråden och komplexa sammanhang överblickbara och deltagarna kan bestämma var det är lönt att fördjupa sig.
Du får veta hur man genom en fin hantverksmässig användning av Metaplan-metoden kan klargöra invändningar och olika uppfattningar. Det du lär dig får du också direkt träna i korta övningar.

Vi arbetar tillsammans fram och du får med dig hem diskussionsplaner. Det är bara genom en bra diskussionsplan som en moderation säkerställs. Med hjälp av egna exempel lär du dig att redan före diskussionen sätta diskussions- och tidsmål för delarna.