Att leda genom förståelse. Det har vi gjort sedan 40 år då vi arbetat för nationella och internationella företag, organisationer och myndigheter i många branscher. Vi är 30 konsulter med kontor i Tyskland, USA, Frankrike och Sverige. Här i Sverige har vi kontor i Karlskrona sedan 25 år.

Metaplan i

Vår konsultansats

Som kärna baserar sig Metaplans konsultansats framför allt på rådgivning inom ramen för diskurs. Att resonera, steg för steg, inom ett visst område.

Diskursen är på samma gång analys- och gestaltningsinstrument. Den gör det också möjligt att nå en strukturerad uppgörelse och förståelse mellan särintressen för att kunna bemästra komplexa situationer.

Vid analys och gestaltning av organisationer bör man inte underskatta vikten av att ta hänsyn till det icke mätbara inflytandet. Det icke mätbara visar sig genom det professionella sättet att tänka, dolda strukturer, egenintresse och maktförhållanden. Av erfarenhet kan vi lära att överväger man inte från början komplexitet och särintressen, slår det senare tillbaka.

Diskursen möjliggör de inblandades begäran att göra saken till sin och också då är beredd att samarbeta. Accepterat och genomfört blir bara det som seriöst blivit exponerat för tvivel.