Att leda genom förståelse. Det har vi gjort sedan 40 år då vi arbetat för nationella och internationella företag, organisationer och myndigheter i många branscher. Vi är 30 konsulter med kontor i Tyskland, USA, Frankrike och Sverige. Här i Sverige har vi kontor i Karlskrona sedan 25 år.

Metaplan i

Principer för Metaplan moderation

De viktigaste principerna är:

 • Hålla kursen: simultant visualisera diskussionen och konsekvent undvika att man i workshopen ”går runt i cirklar”.
   
 • Lösa upp olika tankegångar och förnyat ordna dem: Kunna tänka sig in i en översikt hur saker och ting hänger samman.
   
 • Stimulera, så att tvivel och motstånd mot nya idéer öppet får uttryckas: Detta skapar utrymme för en värdering och leder slutligen till acceptans.
   
 • Släpp inte igenom allmänna (otydliga) idéer: Klargör vad som menas, vad den faktiska kärnan är och vad är avsikten med ett uttalande.
   
 • Kom till slut fram till varaktiga och genomförbara handlingar: Säkerställ att dessa handlingar, när de ska genomföras, har betydelse.