Att leda genom förståelse. Det har vi gjort sedan 40 år då vi arbetat för nationella och internationella företag, organisationer och myndigheter i många branscher. Vi är 30 konsulter med kontor i Tyskland, USA, Frankrike och Sverige. Här i Sverige har vi kontor i Karlskrona sedan 25 år.

Metaplan i

Vi utmanar det ostrukturerade, ogenomtänkta och oprecisa

2017-08-20

För det krävs en god visualisering.

Målet med en god visualisering är att framställa precisa uttalanden och stimulera interaktion. Med en väl genomtänkt kombination av text och bildlig framställning kan aktörerna hålla uppmärksamhetsfokus och ömsesidigt uppfatta i kommunikationen. Man placerar uttanlanden i förhållande till varandra, ordnar och strukturerar och återvinner målgruppens bidrag. Låt oss berätta mer......