Att leda genom förståelse. Det har vi gjort sedan 40 år då vi arbetat för nationella och internationella företag, organisationer och myndigheter i många branscher. Vi är 30 konsulter med kontor i Tyskland, USA, Frankrike och Sverige. Här i Sverige har vi kontor i Karlskrona sedan 25 år.

Metaplan i

Moderationskurs - fulltecknad!

2017-12-01

Den 6-7 december går nästa kurs av stapeln.

Vi gläder oss åt att intresset har varit så stort så att kursen med råge blivit fulltecknad. Men ny chans kommer i vår.....

Brukar du leda gruppdiskussioner?

2017-10-02

Blir alla i gruppen involverade? Uppnår ni det förväntade resultatet? Kommer ni i mål på utsatt tid?

Hör av dig till oss om du är intresserad av att lära dig mer. Ring Marie 0708-339590 eller Lars-Göran 0708-177 811

Vi utmanar det ostrukturerade, ogenomtänkta och oprecisa

2017-08-20

För det krävs en god visualisering.

Målet med en god visualisering är att framställa precisa uttalanden och stimulera interaktion. Med en väl genomtänkt kombination av text och bildlig framställning kan aktörerna hålla uppmärksamhetsfokus och ömsesidigt uppfatta i kommunikationen. Man placerar uttanlanden i förhållande till varandra, ordnar och strukturerar och återvinner målgruppens bidrag. Låt oss berätta mer......

Att designa workshops, M2 8-9 maj 2017

2017-01-30

Denna kurs handlar om möten, strategidebatter och processer som skapar förändringar i företag och organisationer.

Det som avgör hur framgångsrik en workshop blir är hur väl man gjort en målinriktad förberedelse. Det innefattar bl a kontraktssamtal med din uppdragsgivare för mål och avgränsningar. Och också undersökande samtal, sonderingar för att fånga olika intressenters perspektiv.

I vår kurs "Att designa workshops, M2" får du lära dig hur man gestaltar effektiva workshops så att deltagarna samverkar.

Ur kursinnehållet:
-hur man bygger och driver kontraktssamtal
-hur man bygger och driver undersökande samtal, sonderingar
-hur man organiserar i smågrupper och utvärderar
-hur man hittar teman och tar sig an svåra ämnen och passager
-hur man fördjupar och säkrar resultat

Läs gärna mer på www.metaplan.se/kurser-och-traningar

Välkommen med din anmälan!

Moderationskurs 24-25 april

2017-01-13

God moderation innebär att stimulera deltagarna att i god anda uttrycka sina olika åsikter och ställningstaganden.

Nu finns chans att gå vår efterfrågade kurs. Den 24-25 april -17 erbjuder vi plats för dig som vill lära dig att moderera strukturerade, involverande och effektiva möten. Kursen går i Stockholm. Läs gärna mer på www.metaplan/kurser-och-traningar. Välkommen med din anmälan!

Från ord till handling

2017-01-10

Välkommen till 2017 tillsammans med Metaplan. Konsultuppdrag, grundläggande moderationskurs, fördjupade moderationsinsikter i vår M2-utbildning samt visualiseringsmaterial.

Vi blickar mot 2017. Nya spännande möten och uppdrag ligger framför oss. Kurser i moderation och hur man gestaltar och målorienterat förbereder workshops kommer vi att hålla under året. Vi ser fram emot att träffas!