Att leda genom förståelse. Det har vi gjort sedan 40 år då vi arbetat för nationella och internationella företag, organisationer och myndigheter i många branscher. Vi är 30 konsulter med kontor i Tyskland, USA, Frankrike och Sverige. Här i Sverige har vi kontor i Karlskrona sedan 25 år.

Metaplan i

VIBES 2013 - The Öresund Event Conference

2013-11-11

Den 7 november 2013 möttes eventaktörer, regioner och kommuner tvärs över sundet i ett fantastiskt arrangemang med temat "from strategy to reality".

270 deltagare från Öresundsregionen samlades på Lokomotivvaerkstedet i Köpenhamn. Här delades kunskap i form av möten, föreläsningar och workshops varav Metaplan stod för workshopen "The Story". Georgrafiska och mentala gränser fick sig en match. Vi tog definitivt steget närmare att göra Öresundsregionen till en av Europas ledande eventdestinationer.

Vi gör anspråk på att utforma och bjuda in till en "diskurs".

2013-09-12

Metaplan tar utgångspunkt i Jörgen Habermas diskursetik.

En diskurs är en term för en kommunikation som består i att ömsesidigt ge och ta ställning till skäl, dvs överväganden som talar för eller emot något. I en diskurs argumenterar man med och försöker övertyga någon om något för att därmed nå samförstånd.

Förväntningarna uppfylldes med råge!

2013-05-13

För första gången träffades den politiska ledningen och tjänstemännen från Östersjöinitiativet tillsammans med akademin och Havs- och Vattenmyndigheten. Workshopen hade ett mycket högt ställt mål.

Målet var att ta fram en strategisk handlingsplan som en gemensam och tydlig plattform för det fortsatta arbetet.
Bo Lindholm, projektledare: "Jag hade mycket positiva erfarenheter av Metaplan som just ett sådant redskap för att skapa delaktighet i dialogen och succesivt visualisera arbetets resultat. Att få med alla och alla därmed känner delaktighet och tar ansvar för resultatet."

Bo fortsätter: "Det blev just så. Förväntningarna uppfylldes med råge. Jag har fått flera mycket positiva reflektioner från workshopen. Workshop Vaxholm är nu en milsten att referera till."
 

Lär dig moderera!

2013-04-30

Nya datum för kurs i Metaplan moderation i augusti -13. Vill du lära dig moderera och involvera deltagarna i en målinriktad, strukturerad diskussion?

På kursen får du lära dig handverktyget. Att på tavlor visualisera diskussionens förlopp, göra den "röda tråden" och komplexa sammanhang tydlig och hantera invändningar. Vi arbetar också fram diskussionsplaner som du får med dig hem. Läs mer under kurser och träningar

Nätverket Expansiva Växjö

2013-04-05

I Växjö arbetar man med bred involvering.

I Växjö finns ett enormt engagemang att tillsammans utveckla kommunen och regionen. Företag, organisationer, akademi och kommun - alla samlas de i den gemensamma strävan att stärka Växjös attraktionskraft. Läs mer

Spännande projekt!

2013-02-11

"Öresund som cykelregion" Ett treårigt projekt som nu avslutas. Utvärderingsworkshopen höll Metaplan i.

Förra veckan modererade vi på Metaplan ett spännande projekt med temat "Öresund som cykelregion". Det var avslutning på ett Interregprojekt där 13 parter deltagit från både den svenska och den danska sidan.