Att leda genom förståelse. Det har vi gjort sedan 40 år då vi arbetat för nationella och internationella företag, organisationer och myndigheter i många branscher. Vi är 30 konsulter med kontor i Tyskland, USA, Frankrike och Sverige. Här i Sverige har vi kontor i Karlskrona sedan 25 år.

Metaplan i

Myter & fakta om Metaplan

2012-12-17

Metaplan fortsätter att ständigt utvecklas. Och förändringar väcker frågor. Här försöker vi att klargöra några av dom.

1. Metaplan är en moderationsteknik med många buntar kort........ Det är riktigt att vi uppfunnit kortmoderation som handverktyg. Samtidigt står Metaplan för organisationsvetenskaplig expertis och en unik rådgivningsansats. Vi använder där den modererade diskursen för att analysera och gestalta organisationer, strategier och koncept. Och ja - där kommer också våra kort in.

2. Metaplan, kommer det från Tyskland? Metaplan hör hemma i Quickborn norr om Hamburg, där det grundades  1962 av Wolfgang och Eberhard Schnelle under namnet Quickborner Team. 1972 blev det Metaplan och gjorde sig då ett namn som rådgivningsföretag. Metaplan finns idag i Tyskland, USA, Frankrike och i Sverige (Karlskrona). Dessutom finns ett nära samarbete i Schweiz, Portugal och Italien.

3. Metaplan-loggan är ett moln som symboliserar högt flygande tankar........ Det berömda, och ofta kopierade, Metaplan-molnet använde företagsgrundaren Eberhard Schnelle för att förklara vad vi gör anspråk på; i övre högra fältet i ett koordinatkryss med axeln "problemens komplexitet" respektive "antal deltagare" ritade han in ett moln. Med andra ord - Metaplan är verksamma då det handlar om problem med hög komplexitet och med fler intressenter. Sedan 1979 är molnet ett registrerat varumärke.

4. Metaplan står för tankar från 70-talet...... Fel! Vetenskapligt sträcker sig våra rötter nog ännu längre tillbaka i tiden. Värdefulla inspirationer fann grundarna i sociologisk forskning och teori. Senare följde förklaringar med socialpsykologiska teorier som också gäller idag. Önskar man tidsmässigt bestämma vår konsultansats, är det bara ett datum som gäller - dagens!

5. Metaplan är en "hemlig högskola"....... Det är riktigt att det ständigt pågår ett lärande för oss. Vi sysselsätter oss med teman och tankeansatser från kunder- och rådgivningsprojekt, tillsammans med teori, och inte med sådana som står utan sammanhang. Teori att nämna här är i synnerhet "Beslutsteorier" av Cyert/March, "Insiktsteori" av Ludwik Fleck, "Diskursetik" av Habermas och "Mikropolitik" av Crozier/Fridberg.

6. Metaplan hämtar man när alla ska tala med alla...... För varje projekt lyder en avgörande fråga: "Vem kan, oavhängigt hierarki eller andra formella kriterier, bidra med något till problemlösning?" Svaret kan finnas i en överraskande stor eller också liten personkrets. Avgörande är att deltagarna är riktigt utvalda och redan i förväg sonderat teman och underteman. Det är vårt jobb att tillse det. Vi frågar efter mer, fördjupar, spetsar till och för samman. Det förklarar varför man med Metaplan kommer till väl underbyggda, accepterade och verksamma beslut.

En nöjd kund berättar

2012-10-31

Jörgen Nilsson, Södertälje kommun, en av våra trogna kunder genom åren, har delat med sig av sina erfarenheter av Metaplan.

Jörgen som är utvecklingsstrateg på Växthusenheten på Stadsdirektörens kansli, har vi sammarbetat med under många år. Från hans år på Scania Södertälje till Södersjukhuset och nu i Södertälje kommun. Läs mer under Om Metaplan/Referenser.

Metaplan International

2012-09-24

Så här ser det ut när vi på Metaplan träffas på vårt årliga Consultants Meeting.

Consultants Meeting 2012.

Titta här

Metaplans nya hemsida

2012-09-06

Välkommen till vår nya hemsida! Vi hoppas du ska gilla den nya utformningen och innehållet. Här kommer vi att fylla på och hålla dig uppdaterad om uppdrag, aktuella artiklar och andra nyheter.

Vi har lyssnat på er som vill ha lite mer beskrivet och förklarat vad Metaplan är och står för, hur vi tänker och arbetar.

Vi hoppas att du tar till dig detta och blir inspirerad.

Vi vill gärna att du hör av dig. Tala om vad som intresserar dig och vad du vill veta mer om.

Bästa hälsningar
Marie och Lars-Göran

Metaplan moderationskurs

2012-07-09

Vi genomför i Stockholm den 24-25 oktober 2012 kurs/ träning i Metaplan moderation.

Vill du veta mer? Kontakta
Marie 0708-339590 eller
Lars-Göran 0708-177811.

Välkommen med din anmälan!

Taktkänsla ger bästa resultatet

2012-07-03

Ramverket och individerna måste dansa i takt för att nå resultat på företaget.

Lars-Johan Åge, ekonomie doktor och forskare på Handelshögskolan i Stockholm, presenterar ny forskning om affärskulturen i Sverige.